Chuyên mục

Sản lượng và sức tiêu thụ thép đều giảm

Sản lượng và sức tiêu thụ thép đều giảm

Theo Bộ Công Thương, tháng 9 năm 2013, ngành thép tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do sản lượng và sức tiêu thụ đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem tiếp

  Trang trước  1 2 3 4