Chuyên mục

Sản xuất & bán hàng các Cty thành viên VSA

Thứ sáu - 22/08/2014 00:27
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng sản xuất và bán hàng của các doanh nghiệp thành viên VSA trong tháng 7 có giảm nhẹ so với tháng 6/2014 nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, sản lượng sản xuất và bán hàng thép xây dựng, ống thép, tôn mạ kim loại và sơn phủ màu đều tăng so với 7 tháng năm 2013.
1. Thép xây dựng:
Sang tháng 7, thị trường thép xây dựng trong nước tiếp tục giữ được mức sản xuất và tiêu thụ trên mức bình quân các năm gần đây. Tình hình tiêu thụ của các nhà máy ở mức khá ổn định: Sản xuất của các doanh nghiệp của VSA có giảm so với tháng 6 nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước; nhưng tiêu thụ thép lại tăng so với tháng trước và cả cùng kỳ 2013.

Tháng 7/2014
- Sản xuất thép xây dựng của các công ty thép trong Hiệp Hội tháng 7/2014 đạt 404.608 tấn, so với tháng trước giảm không đáng kể là 7,13%, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 9,16%. 
- Lượng thép xây dựng bán ra của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Thép Việt Nam tháng 7/2014 đạt 423.656 tấn, so với tháng trước tăng 12,72%,và so với cùng kỳ 2013 tăng 7,22%.
- Lượng thép xây dựng tồn ở các công ty tính tới 31/7/2014 là 364.277 tấn. 

7 tháng năm 2014
-Tính chung 7 tháng năm 2014, các doanh nghiệp toàn Hiệp Hội sản xuất được 2.844.726 tấn thép xây dựng, tăng 216.591 tấn ~ tăng 8,24% so với 7 tháng đầu năm 2013.
- Tổng số thép bán được của các công ty trong Hiệp Hội Thép 7 tháng đầu năm 2014 là 2.935.670 tấn, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 10,09% (~269.041 tấn).

2. Ống thép:

Tháng 7/2014
- Lượng sản xuất và bán ra của các doanh nghiệp ống thép của Hiệp hội Thép Việt Nam trong tháng 7/2014 vẫn giữ được mức tăng khá như các tháng đầu năm và tăng cao so với cùng kỳ năm 2013. 
- Lượng sản xuất ống thép tháng 7/2014 đạt 98.249 tấn, so với tháng 6/2014 giảm 1,73%, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 47,66%. 
- Lượng ống thép bán ra trong tháng 7/2014 đạt 94.700 tấn, so với tháng 6/2014 giảm 2%, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng 29,1%.

7 tháng năm 2014
Cả sản xuất và bán hàng ống thép 7 tháng đầu năm 2014 tăng trưởng cao so với 7 tháng đầu năm 2013 lần lượt là 34,28% và 32,29%.
- Sản xuất ống thép hàn của các doanh nghiệp trong Hiệp hội 7 tháng năm 2014 đạt 603.628 tấn, tăng 154.102 tấn ~ tăng 34,28% so với cùng kỳ năm 2013.
- Các doanh nghiệp ống thép toàn Hiệp hội trong 7 tháng đầu năm 2014 bán ra được 590.138 tấn, tăng 144.047 tấn ~ tăng 32,29% so với 7 tháng đầu năm 2013.

3. Sản xuất & bán hàng tôn mạ kim loại và sơn phủ màu (KL&SPM):

Tháng 7/2014:
- Lượng sản xuất tôn mạ KL& SPM tháng 7/2014 đạt 241.488 tấn, so với tháng 6/2014 tăng 15,05%, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 49%. 
- Lượng tôn mạ KL& SPM bán ra trong tháng 7/2014 đạt 155.049 tấn, so với tháng 6/2014 giảm nhẹ là 2,5%, so với cùng kỳ năm trước tăng 28,83%.
- Lượng tôn mạ KL& SPM xuất khẩu trong tháng 7/2014 đạt 64.633 tấn, so với tháng 6/2014 giảm 7,05%, so với cùng kỳ năm trước tăng 43%.

7 Tháng năm 2014:
- Tính chung 7 tháng 2014 toàn Hiệp Hội sản xuất được 1.520.435 tấn tôn mạ KL&SPM, so với 7 tháng đầu năm 2013 tăng 422.814 tấn ~ tăng 38,52%.
- Sản lượng tôn mạ KL& SPM bán ra của các công ty thành viên Hiệp Hội Thép 7 tháng đầu năm 2014 là 1.018.995 tấn, so với 7 tháng đầu năm 2013 tăng 26,57%.
-Lượng tôn mạ KL& SPM xuất khẩu của các thành viên tôn mạ KL & SPM cả 7 tháng 2014 đạt 448.910 tấn, so với cùng kỳ năm trước tăng 49,87%.
- Lượng tồn kho sản phẩm tôn mạ KL&SPM đến 31/7/2014 đạt 150.796 tấn.

4. Tình hình xuất nhập khẩu thép của Việt Nam 

Trong 15 ngày đầu tháng 7/2014, lượng thép nhập khẩu đạt ~ 623.208 tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn hơn 388,6 triệu USD. Theo số liệu thống kê, lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam đạt 7.091.471 tấn, với kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 4,335 tỷ USD. 
Trong tháng 6/2014, lượng thép xuất khẩu đạt 250.897 tấn, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 218 triệu USD. Trong khi đó, tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 30/06/2014 đạt 1.795.666 tấn, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1.478 triệu USD


 
(Nguồn từ VSA - http://www.vsa.com.vn)
Từ khóa: Sắt thép

Các tin khác